Interviews voor de Arnhemse Uitdaging

De Arnhemse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat zorgt voor samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke
organisaties. Via het netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven kunnen stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven een beroep doen op hulp van lokale bedrijven die kennis, materialen, faciliteiten of menskracht met hen willen delen.

Bedrijven ondersteunen maatschappelijke organisaties in de stad waarin zij werken en gevestigd zijn.
Maatschappelijke organisaties krijgen hulp, zodat zij hun (vrijwilligers-)werk voor vaak kwetsbare mensen in
Arnhem beter en leuker kunnen doen. Mensen uit verschillende werelden die elkaar niet vanzelf ontmoeten vinden verbinding met elkaar. Ontmoetingen met een doel: het versterken van de Arnhemse samenleving. Zo werken we met elkaar aan een betrokken stad waarin het prettig is om te leven en te werken en waarin iedereen mee kan doen.

Voor het jaarverslag 2020 verzorgde N.B. tekst & advies drie interviews:

Discipline:

Jaarverslag 2020 cover
 
Random Items